Kernehuset med hjerterum

Nyhedsbrevet kan hentes i Kernehuset fra

4. juni 2019

Kernehusets Nyhedsbrev

3. kvartal 2019

 

 

 

Trænings- & Aktivitetscenter Kernehuset * Østerallé 33 * 8400  Ebeltoft * Tlf. 87 53 60 90 *

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk